Beklager, men siden du forsøker å nå er midlertidig tatt ned grunnet den nye personvernforordningen (GDPR).

Mens vi utarbeider et solid system for samtykke og brukerstyrt sletting, har vi midlertidig tatt ned store deler av UKM.no. Dette fordi GDPR strammer inn kravene til aktivt samtykke, informasjonslagring og retten til umiddelbar sletting.

All informasjon ligger fortsatt lagret på våre interne servere, slik at vi om kort tid kan tilgjengeliggjøre alt igjen så fort slette-funksjonen er på plass.

Vi ønsker å få dette opp igjen så fort som mulig, og beklager ulempene dette medfører.

Les mer om GDPR og UKM her

HVA ER KJERNEN I LOVGIVNINGEN?
– Det er et krav til aktivt samtykke fra den det innhentes personopplysninger fra.
– Det skal være et klart definert formål for innhenting og bruk av personopplysninger.
– Man skal kun samle inn det man trenger, og lagre dette kun så lenge det er nødvendig for formålet.
– Informasjon om bruk og formål skal være lett tilgjengelig og lettfattelig, selv for barn.
– Alle har rett til umiddelbar sletting. Dette benevnes «retten til å bli glemt» i forordningen.
– Barn under 15 år skal ha samtykke fra foresatte ved all innhenting av personopplysninger.